ضامن برای وام چه مدارک شغلی باید داشته باشد؟

مدارک شغلی مورد نیاز ضامن برای وام از جمله پر تکرار ترین سوال هایی است که افراد هنگام دریافت وام به آن برخورد می کنند. وجود ضامن برای وام یکی از شروط اصلی دریافت وام محسوب می شود و هنگام دریافت وام در کنار بیشمار دغدغه ای که متقاضی دارد ، اینکه چه مدارکی باید برای ضامنین آماده باشد نیز درگیر کننده است.

ضامن برای وام با توجه به شغلی که دارند مدارک متفاوتی باید هنگام دریافت وام ارائه دهد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی مدارک مورد نیاز ضامین با توجه به تفکیک شغلی آن ها بپردازیم. پس اگر برای شما هم مهم است بدانید پیش از حضور در بانک چه مدارکی باید به همراه داشته باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شرایط ضامن برای وام به چه شکل باید باشد؟

پیش از بررسی مدارک مورد نیاز بد نیز مروری به شرایط ضامنین داشته باشیم. یعنی اینکه برای ضامن شدن اصلا چه شرایطی باید داشته باشید یا چه کسانی با چه شرایطی می توانند ضامن برای وام شما بشوند؟

سن ضامن

یکی از مهم ترین مواردی که مطرح می شود ، سن ضامن برای وام  است . یعنی برای ضامن شدن محدودیت سنی وجود دارد . در بیشتر بانک ها و موسسات مالی این محدوده سنی شامل محدوده سنی ۲۰ سال تا ۶۵ سال است. اما بد نیست بدانید در برخی از بانک ها مانند بانک رسالت حتی تا سن ۸۵ سال قابل پذیرش است.

درآمد ماهانه ضامن

همانطور که می دانید یکی از راه های اثبات توانایی پرداخت ضامن داشتن فیش حقوقی معتبر است. در این مورد باید بدانید اقساط تسهیلات دریافتی و ضمانت وام نزد سایر بانکها و موسسات نباید از درآمد ماهیانه فرد بیشتر باشد.

سابقه خوب در سیستم بانکی

یکی دیگر از شرایط پذیرش شخص به عنوان ضامن خوش حساب بودن و داشتن سابقه خوب است. یعنی متقاضی یا ضامنین چک برگشتی یا بدهی معوق یا تسهیلات سر رسید شده ، در سیستم بانکی نباید داشته باشند .

برای ضامن شدن باید شرایط متعددی ذاشته باشید
برای ضامن شدن باید شرایط متعددی ذاشته باشید

داشتن حساب در بانک مورد نظر

ضامن مورد نظر شما باید حتما حسابی در بانکی که قصد دریافت وام از آن دارید داشته باشد . در صورتی که دارای حساب نباشد حتما پیش از اقدام برای دریافت وام ضامن یا ضامنین باید اقدام به افتتاح حساب در شعبه بانک وام دهنده کنند.

احراز مالکیت محل سکونت ضامن برای وام

ممکن است اجاره نامه یا سند محل سکونت ضامن به نام همسر یا یکی از اعضاء خانواده او باشد. اگر شما هم دارای این شرایط است لازم است بدانید ، شما باید رونوشت آن را برای احراز مالکیا محل سکونت خود به بانک ارائه دهید.

مدارک شغلی مورد نیاز ضامن برای وام

حالا که با شرایط ضامن برای وام  آشنا شدید می رسیم به بحث مورد نظرمان یعنی مدارک مورد نیاز ضامن شدن بر اساس شغلی ضامن مورد نظرتان .

همانطور که پیش تر گفتیم مدارک مورد نظر بر اساس اینکه ضامن شما چه شغلی دارد متفاوت است . به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم این مدارک را بر اساس شغل ضامنین بررسی کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مدارک شغلی مورد نیاز ضامن کارمند بخش دولتی

اگر ضامن شما کارمند بخش دولتی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم کارگزینی
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • گواهی کسر اقساط بدون هر گونه شرط ( ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت- قبوض چند گانه )

مدارک شغلی کارمند بخش خصوصی

اگر ضامن شما کارمند بخش خصوصی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم کارگزینی
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • گواهی کسر اقساط بدون هر گونه شرط ( ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده )
 • ۳ فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر
 • لیست بیمه از ۳ ماه قبل با مهر بیمه
 • کپی دفترچه بیمه
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی کارمندان بازنشسته

اگر ضامن شما جزو کارمندان بازنشسته باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم باز نشستگی
 • ۳ فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۶ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • گواهی کسر از حقوق ( ارائه این گواهی بعد از تشکیل پرونده در شعبه بانک وام دهنده )
 • اگر در محل کار جدیدی اشتغال دارد مدارکی که نشان دهنده اشتغال در این شغل بعد از بازنشستگی می باشد.
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی وکلا و سردفتران برای ضمانت

اگر ضامن شما وکیل یا سر دفتر باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • پروانه وکالت / دفترخانه
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال قبل
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • اجاره نامه یا اسناد مالکیت محل کسب ( قبوض چندگانه : برق – تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی مهندسان برای ضمانت

اگر ضامن شما مهندس باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • پروانه اشتغال ( اشخاص حقیقی )
 • کارت نظام مهندسی
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۶ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال قبل
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • اجاره نامه یا اسناد مالکیت محل کسب ( قبوض چندگانه : برق – تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی پزشکان و داروسازان برای ضمانت

اگر ضامن شما پزشک یا داروساز باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه، کارت ملی هوشمند جدید
 • پروانه دائم: مطب / داروخانه
 • کارت نظام پزشکی
 • پروانه احداث: مطب / داروخانه
 • پرینت حساب (کلیه حسابهای فعال) ۳ ماهه با معدل و مهر بانک
 • اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر (با مهر بیمه)
 • قرارداد با بیمه تامین اجتماعی یا سایر بیمه ها
 • اجاره نامه یا اسناد مالکیت محل کسب (قبوض چندگانه: برق- تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت (اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه)

مدارک شغلی هیات علمی برای ضمانت

اگر ضامن شما جزو هیات علمی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • حکم اشتغال با سمت هیات علمی
 • کارت اعضاء هیات علمی
 • ۳ فیش حقوقی آخر با تاییدیه مهر معتبر
 • گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات با درج میزان حقوق و ذکر تعهد کسر اقساط ( بدون هر گونه شرط )
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۶ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چندگانه )

مدارک شغلی کاسبین جوازدار برای ضمانت

اگر ضامن شما یک کاسب جوازدار باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • جواز کسب ( دارای اعتبار )
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال قبل
 • مالیات ارزش افزوده فصلی
 • لیست بیمه پرسنل ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب ( قبوض چندگانه : برق- تلفن و… )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی صاحبان کارخانه و کارگاه برای ضمانت

اگر ضامن شما جزو صاحبان کارخانه یا کارگاه باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • درخواست متقاضي در سربرگ تایپ شده با امضاء
 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • مجوزهاي صنفي معتبر ( پروانه تولید – جواز کسب – پروانه بهره برداری و… )
 • كپي سند مالكيت يا اجاره نامه ( کارخانه – انبار و… ) به همراه قبوض
 • پرینت حساب های جاری فعال کلیه بانک ها ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته
 • صورت هاي مالي ، تراز مالی ۴ ستونی
 • فیش های پرداختی مالیات ارزش افزوده فصلی
 • اسناد حسابرسی شده سال های مالی گذشته ( درخواست وام بیش از یک میلیارد تومان )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی راننده وسایل نقلیه عمومی

اگر ضامن شما راننده وسایل نقلبه عمومی باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • دفترچه تاکسیرانی / اتوبوسرانی و…
 • اسناد مالکیت خودرو
 • لیست بیمه از ۳ ماه قبل ( با مهر بیمه )
 • کپی دفترچه بیمه
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )
ضامن برای وام
ضامن برای وام

مدارک شغلی ورزشکاران و هنرمندان برای ضمانت

اگر ضامن شما ورزشکار یا هنرمند باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • قرارداد کار ( پروژه هایی که در آن مشغول به کار می باشند )
 • مدارک عضویت در فدراسیون یا خانه هنرمندان و…
 • پرینت کلیه حساب های بانکی ۳ ماهه با معدل ( ممهور به مهر بانک )
 • لیست بیمه ۳ ماه اخیر با مهر بیمه
 • کپی دفترچه بیمه
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی افراد فاقد شغل ثابت برای ضمانت

اگر ضامن شما فاقد شغل ثابت باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشد :

 • شناسنامه ، کارت ملی هوشمند جدید ( یا رسید تعویض همراه با کارت ملی قدیم )
 • تمامی مدارک درآمدی که به صورت کتبی قابلیت استناد به آن مدارک وجود داشته باشد ( مانند : اجاره نامه – سهام و… )
 • پرینت حساب فعال ۳ ماهه بانکی همراه با معدل ( با مهر بانک )
 • مدارک مالکیت محل سکونت ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

مدارک شغلی شرکت ها و موسسات برای ضمانت

اگر ضامن شما شرکت یا موسسه ای باشد لازم است مدارک زیر را هنگام دریافت وام به همراه داشته باشید :

درخواست وام متقاضي در سربرگ تایپ شده ممهور به مهر شرکت با امضاء مجاز

تصوير شناسنامه و کارت ملی هوشمند جدید اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شركت

مجوز هاي صنفي معتبر ( كارت – جواز کسب و… )

اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي

كپي سند مالكيت يا اجاره نامه ( دفترمرکزی – شعبات – انبار و… ) به همراه قبوض

پرینت حساب های جاری فعال ( شرکت و مدیران ) کلیه بانک ها ۳ ماهه با مهر بانک و معدل

جدول لیست سهام داران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک

اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته

فیش های پرداختی مالیات ارزش افزوده فصلی

اسناد حسابرسی شده سال های مالی گذشته ( درخواست وام بیش از یک میلیارد تومان )

مدارک مالکیت محل سکونت اعضاء هیات مدیره ( اجاره نامه یا سند مالکیت – قبوض چند گانه )

بیشتر بخوانید:

وام و تسهیلات چه فرقی با هم دارند؟

دو نکته بسیار مهم:

مدارک تمام شغل هایی که موجود است بررسی کردیم اما در انتها لازم است به این دو نکته در خصوص مدارک ضامن برای وام توجه کنید:

نکته شماره یک :

از کلیه صفحات مدارک شغلی بالا که بیان شد کپی در کاغذ A4 به صورت جداگانه تهیه کنید.

نکته شماره دو :

استعلام سیستمی ماده ۱۸۶ حوزه مالیاتی از وزارت دارائی (برای درخواست وام بیش از ۱۰۰ میلیون تومان) حتما توسط بانک وام دهنده انجام می شود.

ماده ۱۸۶ قانون حوزه مالیات مستقیم

در بالا به این ماده اشاره کردیم. ممکن است با معنا و مفهوم آن آشنا نبشید به همنی دلیل در ادامه این ماده را به طور کامل آورده ایم . ماده ۱۸۶ قانون حوزه مالیات مستقیم به این شرح است:

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌ باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

مشمولین قانون۱۸۶  و ماده۹۶

به طور کلی و همچنین مشمولین این ماده ها به شرح زیر است :

 • بازرگانان ( دارندگان کارت بازرگانی ) وکلیه واردکنندگان و صادرکنندگان
 • صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها و واحد های تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس یا بهره برداری از وزارت ذی ربط صادرشده شود.
 • صاحبان موسسات ساختمانی ، تاسیسات فنی و صنعتی دفاتر فنی و مهندسین مشاور موسسات نقشه کشی ، نقشه برداری و نظارت .
 • صاحبان و موسسات حسابرسی و مشاوره ای
 • صاحبان هتل ها و متل ها
 • صاحبان بیمارستان ، زایشگاه ، آسایشگاه ، تیمارستان و درمانگاه ها
 • بهره برداران معادن
 • صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری و باربری
 • صاحبان مجلات ، روزنامه ها ، موسسات نشرکتاب و موسسات چاپ
 • صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارت خانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می باشند.
 • صاحبان سینما تماشاخانه ها و موسسات فیلمبرداری ودوبلاژ فیلم
 • پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند
 • صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی
 • دلالان و حق العمل کاران باستثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی
 • نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخل و خارجی
 • صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویس ها
 • صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
 • وکلاء کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری

همه این مشاغل مکلف به نگهداری دفاتر قانونی بوده و مقررات ماده ۱۸۶ باید دقیقا در مورد آنها اجراء شود

همچنین شما می توانید از سند های اجاره ای جهت ضمانت وام و تسهیلات مورد نظر خود اقدام کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

اجاره سند جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه اجاره سند از مجموعه اعتبارپرداز با شماره های ۰۹۱۹۸۸۱۹۳۱۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۵۴ تماس بگیرید تا مشاورین و کارشناسان اعتبارپرداز به ضورت شبانه روزی به سوالات شما جواب دهند.

2 دیدگاه دربارهٔ «ضامن برای وام چه مدارک شغلی باید داشته باشد؟»

 1. من شغل ثابت ندارم و آزاد هست شغلم ومدارک کتبی برای ثابت کردن درآمد ندارم بانک مورد نظر مدرک درآمدی میخواد برای وام چه مدرکی میشه ببرم تا برسه مرحله دوم که ضامن ببرم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *