مراحل دریافت سند المثنی به چه صورت است؟

سند المثنی نیز مانند نسخه المثنی تمامی مدارک مهم از اعتبار نسخه اصلی برخوردار است. مطمئنا یکی از بدترین رخداد هایی که می تواند برای افراد رخ دهد، گم کردن مدارک مهم زندگی و هویتی آن ها باشد. این مدارک که می گوییم می تواند شامل مدارک مهم و هویتی افراد مانند کارت ملی و یا شناسنامه باشد.

سند ملک شخصی مانند سند خانه و مغازه از جمله مدارک مهمی است که در صورت نابودی در حوادث های مختلفی مانند زلزله ، سیل و یا آتش سوزی یا مفقود شدن نسخه اصلی باید حتما نسبت به دریافت نسخه المثنی آن اقدام کنید . در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل و نحوه دریافت سند المثنی بپردازیم . پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

قانون و دریافت سند المثنی

در گذشته در قانون این مورد وجود نداشت اما در بهمن ماه سال ۱۳۵۳ قانونی برای این شرایط تصویب شد . ماده ۱۲۰ آیین‌ نامه قانون ثبت املاک در مورد مفقود شدن یا گم شدن و یا از بین رفتن سند ملک است. در این قسمت قصد داریم توضیحات کاملی در مورد مراحل دریافت سند ملک المثنی بیان کنیم و آن را بررسی کنیم.

طبق این قانون در صورت از بین رفتن و یا مفقود شدن سند ملکی مانند تمام مدارک هویتی می توان نسخه المثنی برای آن دریافت کرد و این نسخه از تمام اعتبارات نسخه اصلی بهره مند است و فرقی با نسخه اصلی نخواهد داشت.

هر زمان نسخه اصلی سند در دسترس نبود می توانید جهت دریافت سند المثنی اقدام کنید
هر زمان نسخه اصلی سند در دسترس نبود می توانید جهت دریافت سند المثنی اقدام کنید

مراحل دربافت سند المثنی به صورت خلاصه:

در این قسمت قصد داریم به صورت خلاصه و تیتر وار مراحل دریافت سند المثنی را توضیح دهیم. در ادامه این مقاله هر قسمت به همراه نکات تکیمیلی آن بررسی خواهیم کرد.

در مواردی که به عنوان مالک ملک شخصی سند ملک خود را گم کرده اید و یا از بین رفته است باید تقاضای صدور سند المثنی بکنید. در مرحله اول شما باید نحوه از بین رفتن و یا مفقود شدن سند خود را به صورت کتبی به اداره ثبت محل اعلام کنید.

سپس در مرحله بعد باید استشهادیه‌ ای به نیروی انتظامی محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی تحویل می دهید.

نکته مهم:

استشهادیه ای در قسمت قبل به آن اشاره کردیم به صورت آماده وجود دارد. شما می توانید نمونه آن را سازمان ثیت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به شما داده می شود، را دریافت کنید. این استشهادیه مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نمایید.

در مرحله بعدی اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‌ ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند.

البته لازم است توجه کنید در شهر ها و محل هایی که از رایانه استفاده می‌ شود صور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و باید موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند.

مرحله بعدی درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است. یعنی با هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌ هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کنید.

در این مرحله شما باید ده روز صبر کنید. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی مالکیت خواهد نمود.

در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده باید المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.

یکی از مراحل دریافت سند المثنی درج آگهی در روزانام ها بود. ممکن است برایتان سوال شود که در این آگهی چه مواردی باید قید شود. در ادامه تمام موارد مهم که در آگهی ضروری است درج و قید شود را بیان می کنیم.

موارد مهم که در آگهی باید ذکر شود:

  • نام و نام خانوادگی مالک.
  • شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
  • خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
  • معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.
  • تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ ای کرده که در قسمت ۴ ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌ باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تحویل دهد.
  • اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی سند المثنی تسلیم خواهد کرد.

نکته: در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه مسترد می‌ شود.

تبصره ها و نکات تکمیلی دریافت سند المثنی :

تا اینجا با مراحل دریافت سند المثنی به خوبی آشنا شدید و متوجه شدید در صورتی که سند ملک شخصی خود را گم کردید و یا آن را در حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله و … از دست دادید به راحتی و به چه صورت نسخه المثنی آن را دریافت کنید.

حالا در این قسمت قصد داریم به بررسی تبصره های موجود در این شرایط و نکات تکمیلی آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

تبصره شماره ۱ :

توجه کنید در صورت دریافت سند المثنی، اداره ثبت موظف است هنگام صدور نسخه المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه کتبا اعلام کند و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هر گونه سند معامله‌ ای تنظیم نمایند ( اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی ) جریان ثبتی ملک را استعلام کند.

در محل‌ ها و شهر هایی که از رایانه استفاده می‌ شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌ باشد . ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.

بد نیست بدانید تخلف از رعایت تبصرهی ذکر شده مستلزم کیفر درجه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره شماره ۲ :

این تبصره مخصوص زمانی است که سند گم نشده و از بین نرفته اما لازم است نسخه المثنی آن صادر شود. یعنی زمانی که سند در دست شخص سومی است که سند را به مالک اصلی تحویل نمی دهد . در این زمان مالک شکایت کرده و اگر دادگاه حکم استرداد سند را صادر کند و همچنان شخص سوم سند را تحویل مالک اصلی ندهد، مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بکند.

در این صورت سند اصلی از اعتبار می افتد و سند المثنی جایگزین سند اصلی می شود. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بکند .

تبصره شماره ۳ :

این تبصره مختص زمان مشکل بین وراث یک ملک است. زمانی که یکی از وراث که سند در اختیار او است از تحویل سند به سایر وراث که قصد دارند سهم الارث خود را تقاضا کنند ندهد این تبصره اجرا می شود.

تصور کنید شما به عنوان یکی از وارثین قصد دارید سهم الارث خود را تقاضا کنید ولی سند مالکیت نزد یکی دیگر از وارثین است که از تحویل سند به وراث یا اداره ثبت خودداری کند. در این زمان شما می توانید با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را ماترک مورث تقاضا نمایند.

پس از آن موضوع عدم تحویل سند را اعلام نمایید. اداره ثبت موظف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.

در صورتی که مهلت تحویل سند تمام شود و همچنان وارث از تحوبل سند خودداری کند، سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابزار گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.

زمانی که سند ملک نزد یکی از وراث بوده و از تحویل آن خودداری می کند می تواند درخواست سند المثنی داد
زمانی که سند ملک نزد یکی از وراث بوده و از تحویل آن خودداری می کند می تواند درخواست سند المثنی داد

تبصره شماره ۴ :

این تبصره هم مختص زمانی است که سند مالکیت ملکی از اول به نام دولت صادر شده باشد و یا اول به نام شخص دیگر صادر شده باشد و سپس به دولت منتقل شده باشد ، است.

لازم است بدانید زمانی که مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنای سند مالکیت مفقود را می‌نماید از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره شماره ۵ :

در ابتدا مقاله گفتیم سند المثنی مختص زمانی است که سند مالکیت شما گم شده باشد و یا از بین رفته باشد و از بین روش های از بین رفتن حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی را مثال زدیم. اما این موارد تنها موارد ی نیست که منجر به دریافت سند المثنی می شود.

لازم است بدانید هر گاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا به دلایل دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد کرد. اگر برایتان سوال است با سند اصلی و خراب شده چه می کنند باید بگوییم سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می‌ نماید.

تبصره شماره ۶ :

ممکن است شما سند مالکیت ملک خود را گم کرده باشید. در این صورت طبق مراحل بالا باید به دریافت سند المثنی اقدام کنید. پس از انتشار آگهی در روزنامه تا ده روز زمان دارید که سند را پیدا کنید و اعلام کنید. اگر در این زمان سند پیدا نشد ، سند المثنی برای شما صادر می شود.

اگر پس از صادر شدن سند المثنی شما به عنوان مالک اصلی به صورت کتبی اعلام کنید که سند نسخه اصلی پیدا شده است، در صورتی که شما با سند الثنی صادر شده معامله ای انجام نداده باشید ، سند مالکیت المصنی باطل می شود و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می شود.

اما ممکن است برایتان سوال باشد که اگر با سند المثنی که جدید صادر شده است معامله‌ ای انجام داده باشید ، سند مالکیت اصلی را از شما تحویل می گیرند و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط می شود.

شما می توانید علاوه بر سند المثنی جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قولنامه یا سند موقت به لینک زیر مراجعه کنید :

قولنامه یا سند موقت ملک به چه معناست؟

نمونه فرم درخواست سند مالکیت المثنی

در ادامه نمونه فرم درخواست جهت دریافت سند المثنی را برای شما آورده ایم. شما می توانید با استفاده از تکمیل این فرم نسبت به دریافت سند المثنی اقدام کنید :

ریاست محترم اداره ثبت …

با سلام ، احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه سند مالکیت پلاک …….. تحت تملک اینجانب به دلیل …… مفقود شده است / از بین رفته است ؛ خواهشمندم دستور فرمایید نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برای بنده اقدامات لازم صورت پذیرد.

نام و نام خانوادگی و امضاء مالک سند

نمونه استشهادنامه برای اخذ سند مالکیت المثنی

هم چنین نمونه ای از استشهادنامه برای در یافت سند مالکیت المثنی در زیر ارائه شده است:

استشهاد می گردد:

خواهشمند است افرادی که آگاهی دارند سند مالکیت …… دانگ پلاک شماره …… واقع در بخش ……. شهرستان …… استان ……. تحت مالکیت اینجانب ……. در صفحه ……… دفتر …………. املاک در شماره ………….. ثبت شده است و بر اساس سند شماره ……….. دفترخانه شماره ……… در قبال مبلغ ………… ریال نزد …….. رهن می باشد/ نمی باشد به دلیل ………… مفقود شده / از بین رفته است و با وجود جستجوی بسیار پس از مدت ………. هنوز پیدا نشده است ؛ اطلاعات خود را در این زمینه اعلام کرده و تأیید نمایند ؛ چرا که این اطلاعات برای اخذ سند مالکیت المثنی از اداره ثبت اسناد و املاک ………… ضروری است .

آدرس مالک سند : …………………. تلفن: ………..

امضاء مالک سند

شهود :

اینجانب …………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………… کد ملی ………… محل تولد : ……………. به آدرس ………. صحت و درستی موارد یاد شده را تأیید می نمایم.

نام و نام خانوادگی و امضاء شاهد

گواهی امضاء مالک سند توسط دفترخانه اسناد رسمی

 

به این ترتیب مشکل شما حل می شود و سند المثنی جایگزین نسخه اصلی سند مالکیت شما صادر شده که به واسطه آن می توانید از تمام مزایای قانونی و حقوقی آن استفاده کنید.

همانطور که د راین مقاله دیدیم مشکل گم شدن و از بین رفتن سند مالکیت به راحتی حل می شود. ما به شما میگوییم برای تمامی مشکلات راه حل و راه چاره وجود دارد. به طور مثال اگر شما در تمامی مراحل قانونی و مالی زندگی خود به سند نیاز داشتید ولی خودتان سند مالکیت ندارید فکر نکنید به بن بست رسیده اید .

مثلا اگر عزیزی در زندان دارید که جهت آزادی او نیاز به سند دارید و یا مشکل مالی در زندگی دارید و به دنبال دریافت وام هستید و باید از سند به عنوان ضمانت و وثیقه استفاده کنید ولی ندارید. در این زمان است که مجموعه اعتبارپرداز به کمک شما می آید. شما می توانید با اجاره سند های قانونی و معتبر از تمامی مزایای آن بهره مند شوید.

مجموعه اعتبارپرداز به وجود آمده است تا پلی میان اجاره دهندگان و اجاره گیرندگان سندهای قانونی و معتبر باشد. به این ترتیب شما می توانید با اجاره سند های قانونی و معتبر مشکل خود را حل کنید.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی از مشاوران و کارشناسان ما به صورت شبانه روزی با شماره های  ۰۹۱۹۸۸۱۹۳۱۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۵۴ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *